Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromânei

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLVII, p. 17-38
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Notre étude se propose de traiter le problème de la délimitation de l’inventaire des mots d’origine latine dans le léxique du dialecte istroroumain. Les mots istroroumains ont été groupés en cinq catégories, en function des solutions étymologiques proposées dans les études lexicographiques. L’application des critères specifiques à la recherche étymologique (illustrés par les exemples offerts) permet de sélecter les mots d’origine latine des cinq categories fixées afin de délimiter l’inventaire général des mots istroroumains hérités du latin.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

Referințe în această publicație: 20

23Teofil TeahaCuvinte latinești moștenite în graiurile românești actualeEditura Academiei2005
51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
5Ion MăriiNote lexicologice și etimologiceCL, XVI (1), 871971
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
9Radu FloraDespre stadiul actual al istroromînei. Contribuția geografiei lingvistice la chestiunea stabilirii poziției graiurilor istroromîne față de dacoromînăFD, IV, 1351962
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: