Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre stadiul actual al istroromînei. Contribuția geografiei lingvistice la chestiunea stabilirii poziției graiurilor istroromîne față de dacoromînă

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, IV, p. 135
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 9

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].