Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Carlo Tagliavini e l’istrorumeno

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 53-56
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:În studiul de faţă au fost comparate datele asupra istroromânei reluate de Carlo Tagliavini în capitolul al VI-lea, Limbile si dialectele neolatine, sectiunea 64, Româna, a lucrarii sale Originea limbilor neolatine, editia a VI-a, 1972 (reelaborata în întregime si adusa la zi cu 51 de figuri si 98 de fotografii), cu cele mai recente date culese de autorul acestor rânduri. A fost comentata, de asemenea, si bibliografia marelui maestru.
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: