“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Carlo Tagliavini e l’istrorumeno

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 53-56
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Abstract:În studiul de faţă au fost comparate datele asupra istroromânei reluate de Carlo Tagliavini în capitolul al VI-lea, Limbile si dialectele neolatine, sectiunea 64, Româna, a lucrarii sale Originea limbilor neolatine, editia a VI-a, 1972 (reelaborata în întregime si adusa la zi cu 51 de figuri si 98 de fotografii), cu cele mai recente date culese de autorul acestor rânduri. A fost comentata, de asemenea, si bibliografia marelui maestru.
Language: Italian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 4

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: