“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Elementele sud-slave orientale ale istroromânei și problema teritoriului de formare a limbii române

Author:
Publication: Cercetări de lingvistică, XII (1), p. 11
p-ISSN:0373-1545
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 10

0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
0Vasile FrățilăOriginea istroromânilor. Certitudini şi ipotezeCSP, II, 158-1652015pdf
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Lucian MiclăușTeorii cu privire la originea istroromânilorAUT, XLIV, 1512006pdf
html
0Goran FilipiCarlo Tagliavini e l’istrorumenoPhil. Jass., I (1-2), 53-562005pdf
html
1Richard SârbuDialectul istroromân astăziFrățilă, 469-4812005pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].