Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale graiului din localitatea Caila, jud. Bistriţa-Năsăud

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 158
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The present paper aims at highlighting the existence of a number of peculiarities within a given dialectal area. To illustrate these characteristics, the author has chosen the village of Caila, situated in Bistriţa-Năsăud county, which pertains to the so-called „subdialect of Bistrița” („grai bistrițean”) that displays the features of the northeastern Transylvanian subdialects.
The author does not reproduce the features of this small linguistic space, as they have already been presented in numerous specialized studies (mentioned in the footnotes); however, he provides a comprehensive list of words used in the village, organized from an etymological perspective: 2.1. Inherited words, 2.2. Hungarian words, 2.3. German words, 2.4. Slavic words, 2.5. Other words, whose etymology is uncertain.
Naturally, the lists do not exhaust the entire inventory of Hungarian, German, and Slavic elements in the speakers’ vocabulary, but they do confirm the abundance of lexical elements taken from the peoples they have been in contact with (in one way or another).
I also draw attention to the fact that the village of Caila is situated in an area where its east and south-east neighbours used to be compact German localities – Sigmir, Bistrița, Beșineu (now known as Viișoara), Iad (today’s Livezile), Aldorf (nowadays Unirea), Tărpiu, Dumitra –, whereas to the north and to the west, there are villages whose population largely consists of Hungarians: Şintereag, Şieu-Sfântu. The Slavic elements are less consistent, most of them being of Old Slavic origin and, therefore, enjoying a more general usage.
Cuvinte-cheie:
  • graiul din Caila, particularităţi lexicale, perspectiva etimologică, cuvinte moştenite, cuvinte de origine maghiară, germană, slavă, cuvinte cu etimologia necunoscută
  • the subdialect spoken in Caila village, lexical specific features, the etymological perspective, words inherited from Latin, words of Hungarian, German, Slavic origin, words with uncertain etymology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 15

17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
23Teofil TeahaCuvinte latinești moștenite în graiurile românești actualeEditura Academiei2005
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
10Gavril Istrate, Adrian TurculețCercetări dialectale în județul Bistrița-NăsăudFD, VII, 1891971
20Vasile ArvinteDie deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten
(nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses)
Akademie Verlag1971
6Gr. RusuSchiță a sistemului fonologic al graiului bistrițeanCL, IV (1-2), 611959
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
10Alexandru GraurCu privire la ă > a în romîneșteSCL, IX (2), 2631958
8Romulus TodoranDespre un fenomen fonetic romînesc dialectal: ă protonic trecut la aSCL, V (1-2), 631954
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
7Gavril IstrateGraiul satului Nepos (jud. Năsăud)BIFR, IV, 501937
4Nicolae DrăganuEtimologiiDR, III, 6921922-1923pdf
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: