Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Latinitate „ascunsă” în lexicul graiurilor munteneşti

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Dialectologie. Geolingvistică. Onomastică. Fonetică, p. 123-135
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Latinité «cachée» dans les parlers de Munténie]
En apportant des «épreuves lexicales» de la partie du sud du pays contre l’idée acréditée que l’aire de nord a conservé en exclusivité certains mots d’origine latine, le travail a un prononcé caractère polémique. Son but a été de proposer une réconsidération des parlers de Munténie du point de vue du vocabulaire hérité du latin.
Cuvinte-cheie:brâncă, duroare, moare, cute, pântece, foale
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 11

2Cristian MoroianuLatinitatea „ascunsă” a limbii româneEditura Academiei2006html
23Teofil TeahaCuvinte latinești moștenite în graiurile românești actualeEditura Academiei2005
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
4Teofil TeahaTermeni regionali moșteniți din latină în graiurile muntenești actualeFD, X, 791991
4Maria Purdela-SitaruElemente lexicale conservatoare în subdialectul bănățeanLR, XXVIII (5), 5151979
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
5D. Șandru, F. BrînzeuPrintre ciobanii din Jina, IIGS, VI (1-2), 1931933-1934
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: