Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’identification de la source de la traduction des péricopes bibliques dans „Parimiile preste an” (Dosoftei, Iaşi, 1683) à partir de l’analyse des noms propres

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VIII, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 23-30
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Parimiile preste an, published in 1683, is the only prophetologium printed in Romanian language; since the Old Testament Lectionary for feasts throughout the year (prophetologium) is not used anymore in the divine service, it has not benefited from major interest like other types of lectionaries (Gospels, the Apostle) and has not created a tradition in Romanian culture. Among the issues yet unanswered is the question on the sources used for the translation of the biblical pericopes; the solutions proposed in the literature do not go beyond simple assumptions. In this context, we saw a possible way of identifying these sources by analizing the translation of the proper names, in order to see if the proper names in the Romanian text preserve some marks of the original language.
Cuvinte-cheie:proper names, prophetologium, translation, Old Testament
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: