Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Liturghierul lui Antim Ivireanul – ediție fundamentală în evoluția Liturghierului românesc

Autor:
Publicația: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Secțiunea Studii, p. 190-208
Editori:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:La troisième version éditée en roumain du Missel a été celle d’Antim Ivireanul. Parue à peu de temps après les éditions de Teodosie et de Mitrofan, dont la slavonne est prépondérante, l’édition d’Antim – presque entièrement roumaine – est celle qui s’imposera comme modèle pour les prochaines éditions, en établissant ainsi la norme dans le langage liturgique roumain. La présente étude se propose de présenter d’une manière concluante l’importance du Missel imprimé par Antim Ivireanul et son rôle dans l’évolution du Missel roumain. On y relève aussi quelques informations sur l’aspect du livre et sur l’original de la traduction.
Cuvinte-cheie:Antim Ivireanul, Missel, Liturgie, langage religieux
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
21Mircea TomescuIstoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918Editura Științifică1968
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: