Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Discursul religios, model și normă de exprimare îngrijită în epoca veche

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, I, Secțiunea Istoria cuvîntului, p. 57-64
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The study of moral and religious written teachings destined to a larger audience is of special importance. The author outlines their role giving a special attention to the Homilies and to the role they played in the evolution of the literary language and, also, to impact of the religious discourse on the moral and linguistic edification of the auditory.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

1Oliviu Felecan, Mihaela Munteanu SisermanInterpretări sociolingvistice ale unui text administrativ emis de instituții bisericeștiTDR, IX, 173-1842018pdf
html
0Marius Daniel CiobotăThe stylistics of sermonTDR, VII, 191-2012015pdf
html
2Vasile GordonThe Religious Discourse – Liturgical, Sacramental and Soteriological ActTDR, VI, 145-1542014pdf
html

Referințe în această publicație: 8

115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
4Ion GhețieContribuții la localizarea Cazaniei a II-a (1581) a lui CoresiSCL, XXIII (2), 1471972
2Atanasie PopaExistă o cazanie moldovenească în secolul al XVI-lea? În legătură cu izvoarele Cazaniei lui VarlaamCL, X (1), 731965
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: