Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The stylistics of sermon

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VII, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 191-201
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Cette étude cherche à souligner la spécificité stylistique du discours de l'église à pupitre, montrant la formule génétique et les perspectives d'utilisation du langage homilétique. Comme un type de rhétorique, l'homélie chrétienne est un discours argumentatif et persuasif, basé sur la logique et l'expressivité verbale, deux attributs stylistiques représentatifs qui pleinement motive sa fonction. La vieille triade d'Aristote éthos - logos - pathos, l'entrelacement fonctionnelle-discursive de la moralité de l'émetteur, des idées et des sentiments, est le triple ferment de la persuasion, celui qui apporte le changement de l'état psycho-émotionnel de l'auditeur. Mais la principale contribution appartient, certainement, aux mots porteurs de grâce du sermon. Toutefois, le côté artistique du discours homilétique n’est pas exclu de notre analyse.
Cuvinte-cheie:homélie, style, language religieuse, discours de l'église
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

15Constantin SălăvăstruMic tratat de oratorieEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2010
3Vasile D. ȚâraDiscursul religios, model și normă de exprimare îngrijită în epoca vecheTDR, I, 57-642009pdf
html
5Maria Cvasnîi CătănescuElemente de retorică românească
Poezie, proză, text dramatic
ALL Educațional2001
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
39Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
11Sorin Stati, Gheorghe BulgărAnalize sintactice și stilisticeEditura Didactică și Pedagogică1970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: