Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mic tratat de oratorie

Autor:
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 15

0Tudorel-Constantin RusuHomilies in Times of Crisis, Past and PresentANADISS, 31, 91-1022021pdf
html
0Raluca-Florina StoicaNew perspectives on old taboos. Ethical considerations while using euphemismsCCI, 6, 244-2522020pdf
0Adriana Maria RobuTradiţii discursive în discursul parlamentar românescAUS, 32 (1), 231-2382019pdf
html
0Maria TomulescuThe repeated discourse as modality of discursive (re)structure in fashion showsLDMD, 6, 231-2342018pdf
html
0Adriana Maria RobuThe complexity of the nonverbal in advertising discourseGIDNI, 2, 579-5882015pdf
html
1Dumitru VlăduțSpiritul retoricii maiorescienePhil. Ban., IX (2), 922015pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cuvinte vii. O analiză din perspectivă gramaticală și retorico-pragmaticăAUI, LXI, 432015pdf
0Marius Daniel CiobotăThe stylistics of sermonTDR, VII, 191-2012015pdf
html
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 56, 2013). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2013LR, LXIII (2), 161-2942014pdf
html
0Marius Daniel CiobotăAffective Valencies of the Homiletic DiscourseTDR, VI, 155-1692014pdf
html
0Roxana PatrașThe sublime of life outside Parliament: occasional speeches in Romania at the end of the 19th centuryJRLS, 4, 614-6262014pdf
html
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
6Alexandru Gafton, Ioan MilicăDubletele sinonimice în discursul religiosAUI, LVIII, 155-1782012pdf
0Alina Cristina DruțăFuncția persuasivă a artei oratorice. Sfîntul Dionisie Areopagitul și cunoașterea ierarhiei cerești cu ajutorul simbolurilorTDR, II, 251-2602010pdf
html
0Laura BădescuRetorica blamului în predica lui Antim IvireanulTDR, II, 199-2042010pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].