Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tradiţii discursive în discursul parlamentar românesc

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 32 (1), Secțiunea Varia, p. 231-238
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Starting from the distinction made by Eugeniu Coşeriu [2002] between the universals of language (semanticity, alterity, creativity, materiality and istoricity), we will refer to the concept of istoricity so as to point out some elements which distinguish the Romanian parliamentary discourse. In this analysis the concept of discourse tradition becomes a very useful instrument if we consider the types of historicity as they were classified by Johannes Kabatek [2016]. We will analyse the specific of the parliamentary discourse concerning its belonging to a functional style, but also with reference to the rhetorical genre and structure, all of them showing that it builds up a discourse tradition.
Cuvinte-cheie:parliamentary discourse, historicity, discourse traditions, universals of language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

5Adriana-Maria RobuDiscursul publicitar din perspectivă pragmalingvisticăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2015html
1Ioan MilicăRecursul la argou în discursul parlamentar românesc contemporanArgotica, II2013pdf
15Constantin SălăvăstruMic tratat de oratorieEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2010
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
48Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: