Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Recursul la argou în discursul parlamentar românesc contemporan

Autor:
Publicația: Argotica, II, Secțiunea Cuvintele vulgare din politică
p-ISSN:2286-3893
Editura:Editura Universitaria
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:[Le recours à l’argot dans le discours parlementaire roumain contemporain]
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Adriana Maria RobuTradiţii discursive în discursul parlamentar românescAUS, 32 (1), 231-2382019pdf
html

Referințe în această publicație: 6

46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: