“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Mic tratat de oratorie

Author:
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 15

0Tudorel-Constantin RusuHomilies in Times of Crisis, Past and PresentANADISS, 31, 91-1022021pdf
html
0Raluca-Florina StoicaNew perspectives on old taboos. Ethical considerations while using euphemismsCCI, 6, 244-2522020pdf
0Adriana Maria RobuTradiţii discursive în discursul parlamentar românescAUS, 32 (1), 231-2382019pdf
html
0Maria TomulescuThe repeated discourse as modality of discursive (re)structure in fashion showsLDMD, 6, 231-2342018pdf
html
0Adriana Maria RobuThe complexity of the nonverbal in advertising discourseGIDNI, 2, 579-5882015pdf
html
1Dumitru VlăduțSpiritul retoricii maiorescienePhil. Ban., IX (2), 922015pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cuvinte vii. O analiză din perspectivă gramaticală și retorico-pragmaticăAUI, LXI, 432015pdf
0Marius Daniel CiobotăThe stylistics of sermonTDR, VII, 191-2012015pdf
html
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 56, 2013). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2013LR, LXIII (2), 161-2942014pdf
html
0Marius Daniel CiobotăAffective Valencies of the Homiletic DiscourseTDR, VI, 155-1692014pdf
html
0Roxana PatrașThe sublime of life outside Parliament: occasional speeches in Romania at the end of the 19th centuryJRLS, 4, 614-6262014pdf
html
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
6Alexandru Gafton, Ioan MilicăDubletele sinonimice în discursul religiosAUI, LVIII, 155-1782012pdf
0Alina Cristina DruțăFuncția persuasivă a artei oratorice. Sfîntul Dionisie Areopagitul și cunoașterea ierarhiei cerești cu ajutorul simbolurilorTDR, II, 251-2602010pdf
html
0Laura BădescuRetorica blamului în predica lui Antim IvireanulTDR, II, 199-2042010pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].