Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The complexity of the nonverbal in advertising discourse

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 2, p. 579-588
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

13Constantin SălăvăstruMic tratat de oratorieEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2010
38Umberto EcoTratat de semiotică generalăEditura Științifică și Enciclopedică1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: