“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Discursul religios, model și normă de exprimare îngrijită în epoca veche

Author:
Publication: Text şi discurs religios, I, Section Istoria cuvîntului, p. 57-64
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:The study of moral and religious written teachings destined to a larger audience is of special importance. The author outlines their role giving a special attention to the Homilies and to the role they played in the evolution of the literary language and, also, to impact of the religious discourse on the moral and linguistic edification of the auditory.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

1Oliviu Felecan, Mihaela Munteanu SisermanInterpretări sociolingvistice ale unui text administrativ emis de instituții bisericeștiTDR, IX, 173-1842018pdf
html
0Marius Daniel CiobotăThe stylistics of sermonTDR, VII, 191-2012015pdf
html
2Vasile GordonThe Religious Discourse – Liturgical, Sacramental and Soteriological ActTDR, VI, 145-1542014pdf
html

References in this publication: 8

115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
4Ion GhețieContribuții la localizarea Cazaniei a II-a (1581) a lui CoresiSCL, XXIII (2), 1471972
2Atanasie PopaExistă o cazanie moldovenească în secolul al XVI-lea? În legătură cu izvoarele Cazaniei lui VarlaamCL, X (1), 731965
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: