“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Manuscrisul de la Ieud

Authors:
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 63

1Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Morfologia (3.1.). Substantivul. Articolul. Adjectivul. NumeralulPhilM, LXIII (1), 75-842021pdf
0Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.2.). PronumelePhilM, LXIII (2), 84-932021pdf
3Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)PhilM, LXII (3-4), 93-1022020pdf
2Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)PhilM, LXII (5-6), 222020pdf
0Marinușa ConstantinThe actantial structure of derived change-of-state verbs in the old Romanian language (I)DICE, XVII (1), 1212020pdf
html
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
1Adina DragomirescuProductivitatea vs frecvența claselor de conjugare din română în diacronieChivu, 197-2012017
1Andreea DinicăAspecte privind compunerea în secolul al XVI-leaDindelegan, 1852017
2Andrei TimotinÎnvăţătură pentru sfânta lăturghie. O cazanie necunoscută din secolul al XVII-leaLR, LXVI (1), 862017pdf
0Camelia Stan
  • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
  • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
0Camelia Ușurelu, Mihaela Tănase-DogaruOn the Possessive Dative in Old RomanianDindelegan, 4292017
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
0Marinușa Constantin
  • Verbe derivate cu în– (îm–). Abordări logico-semantice în texte vechi românești
  • Verbs derived with în– (îm–). Logico-semantic approaches in Old Romanian texts
Diacronia, 5, A672017pdf.ro
pdf.en
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluOn Adnominal Datives in Old RomanianRRL, LXII (2), 143-1552017pdf
html
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluOn binominal qualitative constructions in Old RomanianBWPL, XIX (1)2017pdf
html
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluStrategies of approximation with cardinal numerals in old RomanianSIL6, 636-6462017pdf
0Rodica Zafiu
  • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
  • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria. Lexic (5)PhilM, LVIII (1-2), 732016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Adina Dragomirescu
  • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
  • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
4Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
8Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
2Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
3Blanca CroitorConectorii transfrastici în limba română vecheSIL5, 2352015pdf
0Camelia UșureluConstrucţii cauzative perifrastice în limba română veche: moduri şi timpuriAUB, LXIV, 83-912015pdf
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
1Camelia UșureluObservații asupra infinitivului în limba româna vecheVariația, 1, 1592015pdf
4Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărții populare „Alexandria”. Sintaxa (4)PhilM, LVII (3-4), 822015pdf
1Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluDiachronic Variation with Romanian (pseudo)-partitivesRRL, LX (2-3), 243-2552015pdf
html
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
3Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
3Alexandru GaftonAvatarii evolutive ale conceptului ‘a educa’ în textele vechi româneștiDR, s.n., XIX (1), 28-472014pdf
html
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
5Blanca CroitorAsymmetric Coordination in Old RomanianLA, 33 (2), 4-242014pdf
html
2Blanca CroitorVocative markers in old RomanianDiacronie–sincronie, I, 772014pdf
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
1Gabriela Pană DindeleganDespre utilizarea lui „de” relativ în româna vecheCoteanu, 335-3432014pdf
1Ana G. BobuGenealogia Omiliei la Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura română veche. Istorie, paternitate, autenticitateRITL, VII (1-4), 1772013pdf
1Aura MocanuPortretul unui filolog bucureștean: Ion Gheție (1930–2004)Munteanu, 429-4412013pdf
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
1Dana NiculescuRomanian Passive Participles as Complements of Perception VerbsRRL, LVIII (1), 55-712013pdf
html
1Iosif CamarăO posibilă variație dialectală în textele vechi românești: tată/părinteMunteanu, 178-1892013pdf
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
1Alexandru MareșŞcoala filologică din Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”LR, LVIII (1), 65-702009pdf
html
3Dragoș MoldovanuFinalitatea textelor slavo-române intercalate din Evul Mediu românescTDR, I, 103-1232009pdf
html
10Gabriela Pană DindeleganDin nou despre dativul posesiv din grupul verbal. Observaţii asupra limbii române vechiLR, LVIII (2), 173-1822009pdf
html
3Vasile D. ȚâraDiscursul religios, model și normă de exprimare îngrijită în epoca vecheTDR, I, 57-642009pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
2Alexandru GaftonPolivalența la nivel lexical. Un caz: v. rom. a țineaAUI, LIII, 372007pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].