“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Romanian Passive Participles as Complements of Perception Verbs

Author:
Publication: Revue roumaine de linguistique, LVIII (1), p. 55-71
p-ISSN:0035-3957
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:This article discusses the Romanian non-finite verbal forms which are complements of direct perception verbs: the gerundial and the past participle structures. The focus is on one restriction which the gerund displays, i.e. the fact that the passive morpheme fiind ‘being’ is ruled out after a direct perception verb, and the consequences thereof. Since the passive morpheme is absent from the direct perception configuration, the past participle encodes the passive event on its own. A series of diagnostic tests are applied in order to disambiguate between the passive past participle’s verbal (eventive) and its adjectival (resultative) use.
Key words:gerund, past participle, direct perception, passive, eventivity, resultativity
Language: English
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 15

6Irina Nicula ParaschivModalități de exprimare a percepțiilor fizice
Verbele de percepţie în limba română
Editura Universității din București2012
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
394Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
113Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
128Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
129Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
199Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
62Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
3R. Ocheșeanu, L. VasiliuDespre valoarea verbală și adjectivală a participiuluiLR, III (6), 16-211954pdf
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: