“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Particularități sintactice ale limbii române în context romanic. Supinul

Author:
ISBN:978‐973‐167‐142‐0
Publisher:Editura Muzeului Național al Literaturii Române
Place:București
Year:

Cover:

Particularități sintactice ale limbii române în context romanic. Supinul

Citations to this publication: 22

0Valentina Cojocaru, Ramona Cătălina CorbeanuSome Aspects of the Grammaticalization of the Romanian Verb a (se) porni ‘start’RRL, LXVI (1), 63-742021pdf
html
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Adrian ChircuObservaţii asupra adjectivelor latineşti în -abilis tălmăcite pre limbă românească de către Teodor CorbeaChivu, 135-1512017
1Adrian ChircuProbabil, orice este posibil. Observaţii asupra sufixului -bil în limba română actualăSIL6, 292-3032017pdf
1Camelia StanScurte considerații asupra nominalizării participiului în limba română vecheDindelegan, 3732017
0Elena LăcătușRomanian aspectual verbs: Restructuring and functional headsBWPL, XIX (2)2017pdf
2Adina DragomirescuSupinul din istroromânăLR, LXV (3), 355-3622016pdf
0Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
  • Originea formelor verbale „nonfinite” cu flexiune: infinitiv vs supin
  • On the origin of inflected “non-finite” forms: the infinitive vs the supine
Diacronia, 4, A542016pdf.ro
pdf.en
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
0Adina DragomirescuTwo DP Configurations for Supine-Based NounsDPs, 2462015
2Adina DragomirescuUtilizări dialectale ale supinului. Dovezi pentru extinderea structurii funcționaleVariația, 1, 392015pdf
0Adina DragomirescuObservații despre supinul nominal și relația cu infinitivul nominal în texte din secolul al XVI-leaSIL5, 2522015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
7Alexandra Cornilescu, Ruxandra CosmaOn the functional structure of the Romanian de-supineKompl. Arg., 283-3362014html
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 56, 2013). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2013LR, LXIII (2), 161-2942014pdf
html
1Roxana-Magdalena DincăUtilizări modale ale verbelor a fi și a avea (în limba română veche)Diacronie–sincronie, I, 972014pdf
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
2Carmen Mîrzea VasileUn tipar adverbial specific românei: pe alese, pe nemâncate. Corespondente romanice şi balcaniceLR, LXII (2), 247-2582013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013

Reviews of this publication: 1

Veronica TomescuBWPL, XV (2)2013

References in this publication: 55

2Carmen Mîrzea VasileUn tipar adverbial specific românei: pe alese, pe nemâncate. Corespondente romanice şi balcaniceLR, LXII (2), 247-2582013pdf
html
2Isabela NedelcuLe sujet de l’infinitif en roumainRRL, LVIII (1), 41-542013pdf
html
52Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
3Adrian ChircuL’adverbe roumain dans la perspective romaneRRL, LVII (1), 83-922012pdf
html
4Isabela NedelcuStructuri de tematizare cu infinitivul în limba românăDirecții, I, 1792012pdf
3Martin MaidenSupin şi participiu trecut în morfologia istorică a limbii româneDirecții, I, 112012pdf
5Adina DragomirescuVechimea şi evoluţia supinului cu LASCL, LXII (2), 173-1842011html
6Adina DragomirescuThe Subject of the Supine Clause in Romanian and A-ChainsRRL, LVI (4), 371-3922011pdf
html
1Artemis Alexiadou, Gianina Iordăchioaia, Florian SchäferScaling the variation in Romance and Germanic nominalizationsNP Rom. Germ., 252011
15Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
2Ángel J. GallegoControl through Multiple AgreeRRL, LVI (4), 313-3462011pdf
html
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
1Artemis Alexiadou, Gianina Iordăchioaia, Mihaela MarchisSupine nominals as participial nominalisationsBWPL, XI (1)2009pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
17Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
11Gabriela Pană DindeleganDin nou despre participiu și supin. Câteva precizăriSCL, LVIII (1), 163-1732007html
19Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
4Ohara DonovetskyForme și valori ale supinului în graiurile muntenești actualeFD, XXIV-XXVI, 672005-2007
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
21Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
3Sanda Reinheimer Rîpeanu, Sarmiza LeahuRom. pe dibuite – sp. a tientasSCL, XXXIV (5), 4511983
3Gabriela Pană DindeleganStructura sintactică Nominal + Adverb (sau Adjectiv) + SupinLR, XXXI (1), 51982
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
3G. G. NeamțuDespre construcția „a trebui + participiu”LR, XXIX (5), 5111980
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
11Magdalena VulpeRepartiția geografică a construcțiilor cu infinitivul și cu conjunctivul în limba romînăFD, V, 1231963
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
8Sorin StatiValorile participiuluiLR, VII (5), 27-381958pdf
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
17Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
14Tache PapahagiCercetări în Munții apuseniGS, II (1), 221925
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].