“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Din nou despre participiu și supin. Câteva precizări

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LVIII (1), p. 163-173
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:

Citations to this publication: 11

0Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
1Carmen Mîrzea VasileNotes sur un type particulier d’adverbes en roumain : (zise) răstit ‘dit-il d’un ton brusque’, (merge) șchiopătat ‘(il marche) en boitant’CILPR2013/4, 325-3332016pdf
html
2Adina DragomirescuUtilizări dialectale ale supinului. Dovezi pentru extinderea structurii funcționaleVariația, 1, 392015pdf
3Martin MaidenThe Latin ‘third stem’ and its Romance descendantsDiachronica, 30 (4), 492-5302013
21Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
1Alexandru MardaleAspects de la saillance linguistique en roumain (2)AUB, LXI, 71-842012pdf
html
4Alexandru MardaleDespre conceptul de salienţă lingvistică şi căror fenomene le corespunde în limba românăDirecții, I, 1472012pdf
1Alina-Paula NemţuţOmonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneştiPhil. Jass., VII (2), 213-2322011pdf
html
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 50, 2007). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2007LR, LVII (3), 241-4162008pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].