Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din nou despre participiu și supin. Câteva precizări

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LVIII (1), p. 163-173
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 11

2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
1Carmen Mîrzea VasileNotes sur un type particulier d’adverbes en roumain : (zise) răstit ‘dit-il d’un ton brusque’, (merge) șchiopătat ‘(il marche) en boitant’CILPR2013/4, 325-3332016pdf
html
2Adina DragomirescuUtilizări dialectale ale supinului. Dovezi pentru extinderea structurii funcționaleVariația, 1, 392015pdf
3Martin MaidenThe Latin ‘third stem’ and its Romance descendantsDiachronica, 30 (4), 492-5302013
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
1Alexandru MardaleAspects de la saillance linguistique en roumain (2)AUB, LXI, 71-842012pdf
html
4Alexandru MardaleDespre conceptul de salienţă lingvistică şi căror fenomene le corespunde în limba românăDirecții, I, 1472012pdf
1Alina-Paula NemţuţOmonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneştiPhil. Jass., VII (2), 213-2322011pdf
html
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 50, 2007). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2007LR, LVII (3), 241-4162008pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].