Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre conceptul de salienţă lingvistică şi căror fenomene le corespunde în limba română

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 147
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Some recent foreign linguistic studies have been based on a concept that has not been defined yet, to our knowledge, in Romanian linguistics. Namely, we are dealing with the notion of saliency (cf. Fr. saillance < Engl. saliency).
This term is rather new, even at international level. However, the phenomena it describes are not. It has been first in use in psycho-cognitive sciences, dealing with the analysis of the form of an object (cf. Gestalt theory), but also in visual sciences, to show the detachment of a figure on a ground. Broadly speaking, some researchers have assimilated in this concept the prominence phenomena, while others have related it to contrasting, emphasis or, in other words, making as prominent.
Whatever the definition level, one thing seems to be common in all of them: to be salient means to first come to one’s mind, visually, to catch one’s attention (Landragin 2007).
Starting from these features, linguists have taken the concept, exploiting it first in stylistics. Recently, its use has been extended to other fields as well, from sentence discourse organisation to morphosyntax and semantics. It is admitted that a linguistic object is salient when it has a series of special lexical, syntactic, semantic and/or prosodic properties.
This article proposes to deal extensively with the concept of linguistic saliency and to support it with data from Romanian. Namely, we will re-discuss, applying this concept, some well-known phenomena, which we will try to interpret as instantiations of linguistic saliency: issues related to the sentence information packaging, especially strong topicalization and focalization.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 7

3Alexandru MardaleAspects de la saillance linguistique en roumain (1)AUB, LX2011pdf
html
17Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
11Gabriela Pană DindeleganDin nou despre participiu și supin. Câteva precizăriSCL, LVIII (1), 163-1732007html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: