Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conectorii adverbiali. Practica analizei instrucţionale

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 124
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Adverbial connectors. Analysis of the instructional practice]
In our research regarding the textual connectors, we focused on the following issues: theoretical concepts concerning the textual or discoursive-pragmatic connectors; the adverb’s process of pragmaticalization; some descriptive aspects, an inventory and a pragma-stylistic analysis of the discoursive adverb (seen as textual connector).
The supporting corpus for the proposed research direction will consist of poetic texts containing adverbs with a pragmatic role, without referential meaning, and the methodology we shall use is specific to Morpho-Syntax and Pragma-Stylistics.
Cuvinte-cheie:
  • conector sintactic vs conector textual; sens textual vs sens relaţional; adverb discursiv pragmatic; analiză pragmastilistică
  • syntactic connector vs textual connector, textual meaning vs relational meaning; discoursive-pragmatic adverb; Pragma-Stylistic analysis
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: