Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspects de la saillance linguistique en roumain (2)

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LXI, p. 71-84
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:La saillance est un concept qui caractérise certains constituants ayant des propriétés (lexicales, sémantiques, morphosyntaxiques et / ou prosodiques) spécifiques dont le rôle premier est de les faire émerger sur le fond du contexte linguistique. La première partie de cet article (publiée dans le numéro précédent) traite de trois phénomènes de saillance se situant à l’interface de la sémantique et de la morphosyntaxe, en roumain : (i) le marquage différentiel de l’objet direct et (ii) du complément d’agent, (iii) l’alternance entre le génitif morphologique et les groupes prépositionnels en de. La seconde partie de cet article (dans le présent numéro) traite de deux phénomènes relevant de l’organisation discursive et de la structure informationnelle de la phrase : (iv) les pronoms personnels et de politesse, (v) les constructions à thématisation dite forte et à rhématisation.
Cuvinte-cheie:saillance, mise en relief, pronoms (personnels, de politesse), thématisation, rhématisation
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

4Alexandru MardaleDespre conceptul de salienţă lingvistică şi căror fenomene le corespunde în limba românăDirecții, I, 1472012pdf
3Alexandru MardaleAspects de la saillance linguistique en roumain (1)AUB, LX2011pdf
html
67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
11Gabriela Pană DindeleganDin nou despre participiu și supin. Câteva precizăriSCL, LVIII (1), 163-1732007html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: