Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Omonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneşti

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 213-232
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Being often used as means of abbreviating a sentence, nonfinite verbal forms become ambiguous in certain contexts, especially when the surface structure has more deep structures. This leads to the so called syntactic homonymy: the speaker, i.e. the message sender always knows what he/she wants to convey, while for the receiver/the beneficiary the meaning of an utterance seems quite ambiguous. Syntactic homonymy and ambiguity are closely related, the latter being a consequence of the former. They can be solved by taking into account some extralinguistic facts. In the present study we are going to describe those situations in which Romanian nonfinite verbal forms generate ambiguity and are morphologically and syntactically homonyms.
Cuvinte-cheie:nonfinite verbal forms, homonymy, ambiguity, context
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 24

33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
11Gabriela Pană DindeleganDin nou despre participiu și supin. Câteva precizăriSCL, LVIII (1), 163-1732007html
1Mona ArhireModurile nepredicative ale verbului din perspectiva concentrării expresieiAUA, 8 (1), 212-2192007html
42Gligor GruițăModa lingvistică
Norma, uzul și abuzul
Paralela 452006; 2011
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
14Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
1Elena PetreGerunziul românesc – cumul de valori sintactice circumstanțialeAUC, XXVI (1-2), 1922004html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
28Rodica ZafiuNarațiune și poezieAll2000
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
1Daniela StoianovaObservații cu privire la sensurile temporal-aspectuale ale formelor nominale ale verbului în româna contemporanăSCL, XLII (5-6), 2011991
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
1Elena Berea GăgeanuGruparea a avea + infinitivul/conjunctivul în limba românăLR, XXVIII (2), 1431979
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
8Sorin StatiValorile participiuluiLR, VII (5), 27-381958pdf
3Flora ȘuteuÎnsemnări pe marginea anumitor construcții gerunzialeLR, VI (5), 15-221957pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: