“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Ergativitatea: tipologie, sintaxă, semantică

Author:
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Table of contents:

• Introducere
• Abrevieri
I. Ergativitatea din perspectivă tipologică
  1. Din istoricul studiilor despre ergativitate
  2. Ce este ergativitatea?
  3. Tipuri de ergativitate
  4. Definiții, accepții, extinderi ale termenului ergativ(itate)
  5. Ergativ și pasiv din perspectivă tipologică
  6. Antipasivul
  7. Evoluția sistemelor lingvistice
  8. Concluzii
II. De la tipologie la sintaxă: ergativitatea și conceptele sintactice fundamentale
  1. Probleme
  2. Abordări de tip sintactic ale distincției tipologice ergativ/acuzativ
  3. Probleme pentru teoria Cazului
  4. Subiect și obiect
  5. Tranzitivitatea
  6. Relația ergativ–pasiv din punct de vedere sintactic
  7. Ergativitatea și nominalizările
  8. Concluzii
III. Semantica și sintaxa verbelor ergative/inacuzative din limba română
  1. Distincția tranzitiv/intranzitiv și Ipoteza Inacuzativă
  2. Verbele ergative/inacuzative în lucrările lingvistice românești despre limba română
  3. Definiție. Clasificare. Principii de stabilire a inventarului
  4. Tipuri de abordări
  5. Alternanța cauzativă
  6. Relația ergativ–reflexiv
  7. Notă despre adjectivele ergative
  8. Concluzii
IV. Teste sintactice de delimitare a clasei și relevanța acestora pentru limba română
  1. Preliminarii: teste, diagnostice, nepotriviri
  2. Adjectivarea participiului
  3. Selecția auxiliarului de perfect compus si acordul participiului perfect
  4. Testul obiectului intern
  5. Infinitiv vs supin
  6. Teste care funcționează în alte limbi romanice
  7. Teste care funcționează în engleză
  8. Teste propuse pentru limba rusă
  9. De ce nu funcționează (decât parțial) aceste teste pentru limba română?
V. Două verbe ergative de tip special: a fi și a avea
  1. Statutul special al verbelor a fi și a avea
  2. Verbul a fi
  3. Verbul a avea
  4. Concluzii comparative
• Concluzii
• Anexa 1: Limbi ergative
• Anexa 2: Inventarul verbelor inacuzative/ergative din limba română
• Bibliografie

Cover:

Citations to this publication: 33

0Imola-Ágnes FarkasTradiţie şi inovaţie în Biblia de la Bucureşti (1688) şi Biblia de la Blaj (1795): construcţii cu complement internSCL, LXXII (1), 71-962021pdf
0Imola-Ágnes Farkas
  • Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară
  • The diachrony of the cognate object construction in Romanian and Hungarian
Diacronia, 12, A1702020pdf.ro
pdf.en
0Marinușa ConstantinThe actantial structure of derived change-of-state verbs in the old Romanian language (I)DICE, XVII (1), 1212020pdf
html
0Maria PoponețSemantic determinants of valence in the causative-inchoative alternationJRLS, 18, 844-8542019pdf
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
1Jukka Havu, Elenn ȘirbuSTARE + participio en las principales lenguas románicasPhil. Jass., XIV (1), 59-822018pdf
0Maria Poponeț
  • Variabile în acceptabilitatea variantelor tranzitive ale verbelor de schimbare de stare cu cauză internă în română
  • Variables in the acceptability of transitive variants for internally caused verbs of change of state in Romanian
Diacronia, 8, A1152018pdf.ro
pdf.en
2Otilia TeodorescuEarly subjects in child Romanian: A case studyBWPL, XX (1)2018pdf
0Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeSemantic constraints on the reflexive/non-reflexive alternation of Romanian unaccusativesLA/237, 4072017
0Adnana Boboc, Mădălina Botez, Ștefania CosteaVerbele românești fără nominalizare în -re: inventar și clasificareDindelegan, 552017
1Alexandra CornilescuRemarks on a class of unaccusative dative constructionsSIL6, 582-5902017pdf
1Dana Niculescu, Carmen Mîrzea VasileParticipiul perfect activ cu valoare adjectivală ‒ analiză de corpus dialectal dacoromânDindelegan, 3192017
0Diana AnițescuResult nominalizations in Romanian light verb constructionsBWPL, XIX (2)2017pdf
0Maria PoponețOn the valence of verbs of appearance and disappearanceLDMD, 5, 445-4512017pdf
html
1Ramona Cătălina CorbeanuTopica subiectului în limba română veche (secolul al XVIII-lea)Dindelegan, 1212017
1Adam LedgewayLimitele teoriei și variației lingvistice: cazul limbii româneAUB, LXV, 332016pdf
0Maria PoponețRomanian verbs of emissionCCI, 4, 194-2022016pdf
html
0Maria PoponețOn anticausative SEGIDNI, 3, 308-3172016pdf
html
0Otilia TeodorescuSubjects in Child Romanian: Evidence of Early Sensitivity to Argument StructureELI, 19, 792016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
13Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
0Adina DragomirescuObservații despre supinul nominal și relația cu infinitivul nominal în texte din secolul al XVI-leaSIL5, 2522015pdf
4Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeThe Grammaticalization of a Constraint on Passive Reflexive Constructions in RomanianDVR, 307-3582015
3Ionuț PomianFuncțiile sintactice „interne” – o certitudine?DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Ionuț PomianConcepţia lui G. G. Neamțu despre Predicatul nominalNeamțu, 5402015pdf
0Mariana IstrateMetalimbaj și terminologie în morfosintaxa limbilor italiană și românăNeamțu, 390-3972015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
4Otilia TeodorescuOvert Subjects in Child Romanian: Evidence of Early Sensitivity to Argument StructureELI, 15, 912014pdf
3Alexandru NicolaeA note on the syntax of Romanian aspectual verbs: aspectuals and voiceMarin, 353-3712013pdf
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2010LR, LX (3), 307-4532011pdf
html

References in this publication: 35

2Andreea SoareReflexivul românesc
Sincronie şi diacronie
Editura Universității din București2010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
2Adina DragomirescuIpoteze privind statutul de verb inacuzativ al lui a aveaSIL1, 2772008
4Natalya I. StolovaSplit Intransitivity in Old Spanish: Irrealis and Negation FactorsRRL, LI (2), 301-3202006pdf
html
5Virginia Hill, Yves RobergeA Locally Determined Verb TypologyRRL, LI (1), 5-222006pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
13Camelia StanCategoria cazuluiEditura Universităţii din Bucureşti2005
14Camelia UșureluCategoria factitivului în limba românăEditura Universității din București2005
1Camelia UșureluNominalizarea cauzativelor (factitivelor) în limba românăLR, LII (5-6), 5732003
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
14A. AlexiadouFunctional Structure in NominalsJohn Benjamins2001
29Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
8Alexandra CornilescuRemarks on the Syntax and the Interpretation of Romanian Middle Passive SE SentencesRRL, XLIII (5-6), 3171998
1Carol G. RosenInterfața dintre rolurile semantice și relațiile gramaticale inițialeDR, s.n., II (1-2), 2071996-1997pdf
html
26Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995
32John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
4Larisa AvramAuxiliary Configurations in English and RomanianRRL, XXXIX (5-6), 4931994
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
28Ivan EvseevSemantica verbului
Categoriile de acțiune, devenire și stare
Facla1974
1Gabriela Pană DindeleganReflecții pe marginea „teoriei cazurilor” a lui Charles J. FillmoreSCL, XXIII (1), 491972
2Gabriela Pană DindeleganAnaliza reflexivului românesc din perspectiva unei gramatici transformaționale (I)SCL, XXIII (4), 3431972
3Gabriela Pană DindeleganSubcategorizarea verbului în funcție de obiectul direct în gramatica transformațională a limbii româneSCL, XXI (4), 4331970
3Gabriela Pană DindeleganConsiderații pe marginea unor discuții despre diatezăLR, XVII (4), 3191968
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
5Gabriela Pană DindeleganTranzitivitate și diatezăSCL, XVIII (1), 151967
5Elena BereaObservații asupra diatezei pasive în limba românăSCL, XVII (5), 5671966
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].