“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Variabile în acceptabilitatea variantelor tranzitive ale verbelor de schimbare de stare cu cauză internă în română
  • Variables in the acceptability of transitive variants for internally caused verbs of change of state in Romanian

Author:
Publication: Diacronia, 8, A115
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Lucrarea studiază acceptabilitatea variantelor tranzitive pentru o serie de verbe de schimbare de stare, aparent cu cauză internă, în română: verbele exprimă evenimente de schimbare de stare și nu prezintă variante tranzitive. În acest scop, am creat un chestionar lingvistic ce testează acceptabilitatea corespondentelor tranzitive ale acestor verbe, în care am alternat denotația argumentului subiect: forță naturală vs. agent. Rezultatele obținute de la cei 33 de participanți la studiu arată influența factorilor semantici asupra acceptabilității tranzitivelor. Respondenții au considerat drept marginale tranzitivele cu subiecte forțe naturale, respingînd tranzitivele cu subiecte agent. Pe de altă parte, acceptabilitatea tranzitivelor variază in funcție de vîrsta participanților, valorile mici acordate tranzitivelor testate, indiferent de denotația argumentului subiect, de către cel mai tînăr grup de participanți indică menținerea valenței actuale a acestor verbe.
  • This paper explores the acceptability of transitive variants for a number of seemingly internally caused verbs of change of state in Romanian, i.e. the verbs express change of state events and lack transitives. To this effect, we designed a linguistic questionnaire which tested the acceptability of transitive counterparts of these verbs, in which we varied the denotation of the subject argument, i.e. natural force vs. agent. The overall results obtained from the 33 participants in the survey revealed the influence of semantic factors on transitive acceptability. The respondents marginally accepted the transitives with natural force subjects, while they rejected the transitives with agent subjects. On the other hand, transitive acceptability varies with the age of the participants, the low scores assigned to the transitives put to the test, irrespective of the denotation of the subject argument, by the youngest group points towards the maintenance of the current valence of these verbs.
Key words:
  • verbe de schimbare de stare cu cauză internă, acceptabilitatea tranzitivului, denotația subiectului, grup de vîrstă, valență
  • internally caused verbs of change of state, transitive acceptability, subject denotation, age group, valence
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 1

33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN