“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Topica subiectului în limba română veche (secolul al XVIII-lea)

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 121
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:Ne propunem să analizăm topica subiectului în limba română veche pe baza unui corpus de texte din secolul al XVIII-lea. Subiectul poate ocupa o poziție preverbală sau postverbală în funcție de realizările morfologice, de natura verbului regent, când ne raportăm la propoziția principală, sau de alegerea complementizatorului, când analizăm o subordonată. Topica subiectului în limba română veche este relativ liberă, putându-se observa foarte puține restricții.
Key words:sintaxă diacronică, subiect, topică
Language: Romanian

Citations to this publication: 1

References in this publication: 6

2Cătălina Ramona CorbeanuAspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)SIL5, 2212015pdf
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: