Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Topica subiectului în limba română veche (secolul al XVIII-lea)

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 121
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ne propunem să analizăm topica subiectului în limba română veche pe baza unui corpus de texte din secolul al XVIII-lea. Subiectul poate ocupa o poziție preverbală sau postverbală în funcție de realizările morfologice, de natura verbului regent, când ne raportăm la propoziția principală, sau de alegerea complementizatorului, când analizăm o subordonată. Topica subiectului în limba română veche este relativ liberă, putându-se observa foarte puține restricții.
Cuvinte-cheie:sintaxă diacronică, subiect, topică
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

2Cătălina Ramona CorbeanuAspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)SIL5, 2212015pdf
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: