Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

An Insufficiently Cleared Chapter from the History of the Romanian Print: the Case on Stoica Iacovici – an Approach from the Perspective of the Canon Law

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, V, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 249-257
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The evolution of the old books had been pre-established ever since the times of the first Synods which settled the canonic rules that later influenced its development, but the correct reports of censorship to the canon law were not made. Considering the enforcement of the canon regulations in the case of an insufficiently cleared chapter in the history of the Romanian print whose main character was Stoica Iacovici, a priest and printer, it results that the assumptions saying that he introduced censorship in Wallachia are wrong.
Cuvinte-cheie:canon law, censorship, Romanian printing, Stoica Iacovici
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: