Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rejoice, o, Full of Gifts! A Translation Theory Analysis of Κεχαριτωμενη

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIX (1), p. 77-90
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In the present study I tried to analyse the New Testament hapax legomenon «κεχαριτωµένη» (Lk. 1: 28) not only from the perspective of its manuscript transmission within the frame of the biblical literature or from a hermeneutical point of view, but also from the perspective of its liturgical integration and use in the Eastern Church. The starting point of my research was the simultaneous existence in the liturgical Romanian current practice of at least three different equivalents of gr. κεχαριτωµένη: plină de dar (litt. ‘full of grace’), plină de daruri (litt. ‘full of gifts’) and plină de har (litt. ‘full of grace’). My investigation showed that, since the beginning of the Romanian literature, i.e. from the 16th century onwards, there are more than a dozen of more or less functional Romanian equivalents of this mariological epithet.
Cuvinte-cheie:κεχαριτωµένη, Church language, biblical text, liturgical text, confessional language
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
9N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (III)LR, XXXVIII (1), 311989
5N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (IV)LR, XXXVIII (2), 1071989
5N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (V)LR, XXXVIII (5), 4631989
9N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (I)LR, XXXVII (5), 4551988
10N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (II)LR, XXXVII (6), 5211988
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
54Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: