Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cărţile româneşti vechi, o componentă esenţială a patrimoniului cultural

Autor:
Publicația: Revista de istorie și teorie literară, VII (1-4), p. 37
p-ISSN:0034-8392
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In the present paper one can find a convincing argumentation for the idea that the fund of old Romanian books preserved in various libraries, and in cultural and theological institutes in Romania and abroad represents an essential constituent of the movable cultural heritage and, implicitly, of the national culture. These books ought to be legally, administratively and technically protected, more than they used to be. The author suggests a revising of the heritage book concept, and a reevaluation of the criteria that state that a certain book belongs to this particular category. In this respect, he endorses the extension of the period in which a book may be evaluated as old, from 1830, to 1890 (the moment when the Cyrillic alphabet ceased to be used in printing). The author also critically examines the present condition of the national fund of old Romanian books and makes some pertinent and concrete suggestions for the improvement of their preservation, evaluation, and scientific and cultural revaluation.
Cuvinte-cheie:old Romanian books, national catalogue, manuscripts, cultural inheritance, printed works
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

26Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
13Florian DudașVechi cărți românești călătoareEditura Sport-Turism1987
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: