Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Două note coresiene

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (4), Secțiunea Filologie, p. 481-491
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:La première note contient l’examen critique de l’hypothèse de Vasile Oltean, selon laquelle l’activité typographique du diacre Coresi a été liée à un prétendu patronage de prêtres roumains de Braşov. Les deux questions examinées (des sources et des tendances religieuses suivies par les livres de Coresi) ne soutiennent pas cette hypothèse.
La deuxième note apporte au champ de recherche l’exemplaire de la Bible allemande publiée en 1583, que Ioan Bianu le considère comme appartenant au diacre Coresi. Les annotations sur cet exemplaire ne confirment pas une pareille attribution.
Cuvinte-cheie:
  • Coresi, preoţii din Şcheii Braşovului, iniţiative religioase, Biblia germană (Frankfurt pe Main, 1583)
  • Coresi, les prêtres roumains de Şcheii Braşovului, les initiatives religieuses, la Bible allemande (Frankfurt sur Main, 1583)
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 14

21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
2Alexandru MareșO copie din 1625 a Cazaniei a II-a coresieneLR, XLVI (4-6), 2871997
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
1Gernot NussbächerTipărituri românești menționate într-un act de partaj din 1585LR, XL (1-2), 731991
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
1Alexandru MareșCea mai veche culegere de extrase religioase traduse în limba românăLR, XXIX (3), 2391980
2Ion GhețieFiliația catehismelor luterane din secolele al XVI-lea – al XVII-leaLR, XXIV (2), 1611975
3Ion GhețieUnde s-a tradus întîia Cazanie coresiană?LR, XIX (2), 1211970
2Alexandru MareșUn octoih românesc din secolul al XVI-lea?LR, XVIII (3), 2391969
2A. FilimonContribuțiuni la Bibliografia veche româneascăDR, V, 6011927-1928pdf
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
19Nicolae IorgaIstoria literaturii religioase a românilor până la 1688Tipografia I.V. Socec1904
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: