Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relaţia dintre Carte sau Lumină..., Snagov, 1699, şi Procanon [...] alcătuit şi întocmit de Petru Maior, 1783

Autor:
Publicația: Revista de istorie și teorie literară, VII (1-4), p. 107
p-ISSN:0034-8392
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The substance of the present paper represents a text comparison between two books of theological polemic and philosophy, one from the 17th century, the other written at the end of the 18th century. The first one, Carte sau lumină..., Snagov, 1699, is the Romanian version of an Orthodox Greek text, both of them being printed in Wallachia in the context of advertising and imposing the Church Union upon the Orthodox believers in Transylvania; the latter is written by a Greek-catholic scholar, Petru Maior, who displays religious ideas and beliefs similar to those existing in the previous mentioned book, in order to determine a reconsideration of the Greek-catholic Church principles, and politic, by the high clergy. Knowing the fact that Carte sau lumină... has been in circulation in Transylvania, particularly in Blaj, our purpose was to see how strong the direct relation between the two books was, in terms of quotation, explicit or not. We conclude that, although the two books share ideas, principles, comments and interpretations of controversial biblical texts, Patru Maior quotes rather scarcely from the 17th century book; instead, he mentions and cites different other writers and texts containing the same type of information, to justify its position and convince his readers through transfer of multiple authority.
Cuvinte-cheie:texts comparison, quotation, theological polemic, philosophy, Romanian philology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
4Serafim DuicuPe urmele lui Petru MaiorSport Turism1990
9Maria ProtasePetru Maior: un ctitor de conştiinţeMinerva1973
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: