Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pe urmele lui Petru Maior

Autor:
Editura:Sport Turism
Locul:București
Anul:

Coperta:

Pe urmele lui Petru Maior

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].