Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Poate fi corectată atestarea lui copt, –ă (1887, DLR), pe baza CL 1699?
  • Considering CL 1699, is there enough evidence to correct the attestation of copt, –ă (1887, DLR)?

Autor:
Publicația: Diacronia, 3, A41
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În 1699, traducînd din greacă un text al lui Maxim Peloponesianul, Antim Ivireanul utilizează un cuvînt ce, la prima vedere, coincide cu un neologism atestat în limba română abia în secolul al XIX-lea, ca împrumut din limba franceză: copt, –ă, ‘Locuitor [...] al Egiptului, descinzînd din vechile secte creștine ale Euticheenilor’. Pentru a răspunde întrebării din titlu, a fost necesară analiza conținutului semantic al termenului corespunzător din textul-sursă grecesc, i.e. κόπται (și, implicit, etimologia acestuia), dat fiind faptul că, pentru perioada în care a scris Maxim Peloponesianul, lucrările lexicografice ce vizează limba greacă înregistrează clar doar forma cu îndelungată tradiție κóπτης (pl. κόπται) – derivat al verbului κόπ(τω) –της ‘a tăia, a lovi’, iar posibilitatea ca autorul grec de la începutul secolului al XVII-lea să fi avut în vedere acest înțeles nu putea fi eliminată ab initio. Demersul conduce spre un răspuns afirmativ și, în plus, ar putea arunca o nouă lumină asupra dinamicii lingvistice grecești în epoca post-bizantină.
  • In 1699, translating from Greek a text by Maxim the Peloponnesian, Antim Ivireanul uses a word that, at first glance, coincides with a neologism attested in Romanian no sooner than the end of the 19th century, as a French loan: copt, –ă, ‘Locuitor [...] al Egiptului, descinzând din vechile secte creștine ale Euticheenilor’ [Inhabitant (...) of Egypt, descending from the ancient Chris- tian sects of the Euticheens]. In order to answer the question in the title, the author had to conduct a semantic analysis of the corresponding word in the Greek source-text, i.e. κóπται (and also its etymology), since, for the period when Maxim the Peloponnesian writes, the Greek lexicography indicates only the existence of the ancient form κóπτης (pl. κóπται), derivative of the verb κóπ(τω) –της ‘to cut, to strike’. The study leads towards an affirmative answer, and might also cast a new light on the language dynamics of the post-byzantine era.
Cuvinte-cheie:
  • împrumut lexical, lexicologie istorică, traducere
  • lexical borrowing, historical lexicology, translation
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

2Adina ChirilăRelaţia dintre Carte sau Lumină..., Snagov, 1699, şi Procanon [...] alcătuit şi întocmit de Petru Maior, 1783RITL, VII (1-4), 1072013pdf
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
38Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
99A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO