Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Regăsirea unei opere pierdute: Octoihul românesc al mitropolitului Dosoftei al Moldovei

Autor:
Publicația: Limba română, LX (1), p. 33-46
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The rediscovery of a lost work: the Romanian Octoichos of Metropolitan Dosoftei of Moldavia]
This paper brings back to light a lost book, very important to the Romanian culture. It is the first Octoichos that was translated into Romanian and printed sometimes between 1683 and 1686. The translation was made by metropolitan Dosoftei of Moldavia (1671–1674; 1675–1686). The book was preserved at the Monastery of Putna until 1895 when it was given away and so its track was lost. This work of Romanian religious literature was found in 2008 and returned to the Monastery of Putna in 2010. This book, together with other four translated by the same author, mark the beginning of liturgical use of the Romanian language. In this Octoichos, metropolitan Dosoftei invented new Romanian words, thus enriching the Romanian language. The book also has annotations of metropolitan Dosoftei in his own handwriting, representing reviews to the translation. This is the oldest Romanian Octoichos that survived to our days and it is the only copy left.
Cuvinte-cheie:
  • Octoichos, metropolitan Dosoftei, Putna Monastery, old Romanian literature, religious books
  • mitropolitul Dosoftei, Mănăstirea Putna, literatura românească veche, cărţi religioase
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

24Ștefan CiobanuIstoria literaturii române vechiImprimeria Națională; Editura Eminescu1947; 1989
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: