Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Manuscrise şi tipărituri slavone şi româneşti. Tipărituri româneşti existente la Biblioteca Judeţeană Constanţa

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XVI, p. 301-314
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:De plus d'un siecle les collections des manuscrits et des ouvrages imprimees slavo-roumains ou roumains ont attire particulierment l'attention de nombreux specialistes roumains et etrangers.
Il nous semble opportune de mettre en evidence, dans l'introduction de cette etude, les efforts de ces specialistes, orientes vers l'action commune d enregistrer et de decrire les differents fonds des manuscripts et des ouvrages imprimees slavo-roumains qui se trouvent dans notre pays.
Le fond de l'etude est une sorte de compte-rendu des principaux ouvrages imprimees qui abrite la bibliotheque departementale de la ville de Constantza.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

2Mihai MituÎntre bibliologie și lingvistică (însemnările pe cărți și manuscrise – izvor pentru cercetarea etimologică)SCL, XXXVII (3), 1981986
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: