Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tipăriturile blăjene din secolul al XVIII-lea (1750–1760) şi unificarea limbii române literare

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VII (2), p. 190-196
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The author presents the history of literary Romanian language research conducted by a Linguistics team of the Romanian Academy, Timișoara Branch. The researched period, 1750-1760, is regarded as the beginning of the unification of the Romanian literary language. They studied the religious prints appeared in Blaj cultural center as these texts have been less investigated in linguistically. The collected material, highly appreciated by specialists, was published in five volumes under the title Lexicul tipăriturilor blăjene din perioada 1750-1760.
For reasons beyond the control of researchers, the topic under discussion was stopped by officials in 1988.
Cuvinte-cheie:
  • limbă literară, unificare, tipăriturile blăjene
  • literary Romanian language, unification process, religious prints
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
8Ion GhețieContribuții la problema unificării limbii române literare. Momentul 1750LR, XX (2), 1131971
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: