Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pagini de corespondență: Sever Pop către Dumitru Cristian Amzăr

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVI (1), p. 92
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:An inedited group of 11 letters addressed by Sever Pop (1901-1961) to Dumitru C. Amzăr (1906-1999), written between 1950-1957, are being published. In these letters the famous dialectologist shared with his dialogue partner various data regarding the Romanian Language. The exchange of ideas and informations regarding lingvistics which these pages of correspondance reveal represent an important argument in favor of their restitution. Today the letters are preserved in the letters collection of the Manuscripts Departement of the Romanian Academy Library.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
12Nicolae DrăganuMihail Halici. Contribuție la istoria culturală românească din sec. XVIIDR, IV (1), 77-1681924-1926pdf
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: