Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

G. Ibrăileanu despre limba literară

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 103-111
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:G. Ibrăileanu, an eminent Romanian literary critic and former literature professor at the Iaşi University, has throughout his career addressed the issues related to the creation of the literary Romanian language. Most of his observations, critiques and pioneering commentaries have been confirmed and further developed by modern researchers.
Cuvinte-cheie:Ibrăileanu, literary Romanian, normative processes, written culture
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: