Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Texte scrise cu litere latine în epoca veche a culturii românești

Autor:
Publicația: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, I, p. 85
p-ISSN:2285-5580
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L’usage de l’alphabet latin semble un acte de culture roumaine moderne, associé au mouvement latin enregistré à la fin du XVIIIe siècle dans la Transylvanie et, plus tard, au latinisme promu par l’Académie Roumaine. Mais l’alphabet latin a été utilisé dans l’espace roumain depuis l’époque des premiers monuments de l’écriture en langue roumaine. Ainsi, on trouve des textes écrits en caractères latins après des modèles hongrois, polonais, italiens, allemands ou latins, qui montrent, au-delà du respect des normes orthographiques d’emprunt, une tentative constante d’adaptation des modèles aux réalités linguistiques roumaines.
Cuvinte-cheie:anciens textes roumains, modèles culturels, graphie latine
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 13

89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
2Gheorghe ChivuUn Tatăl nostru maghiar scris cu litere chiriliceLR, XLII (9), 4391993
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
4Gheorghe ChivuVersuri satirice cu pretext medical din prima jumătate a secolului al XVIII-leaLR, XXXIII (2), 1331984
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
6Ion GhețieEvangheliarul de la Sibiu și textele românești scrise cu litere latine și ortografie maghiarăLR, XXVIII (2), 1651979
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
9Ion GhețieOpera lingvistică a lui Ion Budai-DeleanuEditura Academiei1966
2Ion GhețieUn vechi text literar românesc din secolul al XVII-leaLR, XIV (6), 6971965
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930
12Nicolae DrăganuMihail Halici. Contribuție la istoria culturală românească din sec. XVIIDR, IV (1), 77-1681924-1926pdf
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: