Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note sulla prima traduzione romena del Dies Irae

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLIV, p. 187-200
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Prima traducere în limba română a imnului religios Dies Irae, atribuit monahului franciscan Tommaso din Celano, este păstrată într-un manuscris redactat în 1696 de Janos Viski, folosind ortografia maghiară. Textul român a fost tradus din varianta maghiară a imnului latinesc. Din punct de vedere lingvistic, traducerea consemnează diferite fenomene destul de comune în limba veche şi mai ales în graiul din zona Banat-Hunedoara. Textul copiat de Viski, dincolo de unele stângăcii, reproduce structura metrică cu versuri octosilabice în rima originalului latin şi reprezintă unul dintre primele contacte ale literaturii române cu poezia medievală din Occident.
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 10

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: