“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Valoarea fonetică a slovelor chirilice în cartea Parimiile preste an a Mitropolitului Dosoftei. Despre Ѣ, ѧ, ꙗ în poziție є

Author:
Publication: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Section Studii, p. 564-571
Editors:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Cet article se propose de faire quelques remarques sur l’utilisation et la valeur phonétique des sloves cyrilliques ѣ, ѧ, ꙗ dans un texte roumain de la deuxième moitié du XVIIe siècle, Parimiile preste an, publié à Iaşi, en 1683, par le métropolite moldave Dosoftei. L’auteur prend aussi en compte l’utilisation de ces sloves dans d’autres textes roumains de l’époque, qui puissens fournir des arguments pour établir les valeurs phonétique des caractères cyrilliques envisagés.
Key words:Dosoftei, valeur phonétique, édition critique, XVIIe siècle
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 12

89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
10Liviu OnuCritica textuală și editarea literaturii române vechi
Cu aplicații la cronicarii Moldovei
Minerva1973
6Ion GhețieContribuții la istoria trecerii lui ea la e (leage > lege). Prezența lui ea în Muntenia la începutul secolului al XVIII-leaLR, XVII (6), 5011968
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: