“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Discursul politic românesc actual. Elemente de pragmatică lingvistică aplicată

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIII, p. 305
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Language: Romanian

Citations to this publication: 1

References in this publication: 4

7Luminița Hoarță-CărăușuDinamica morfosintaxei şi pragmaticii limbii române actualeEditura Cermi2007; 2008
2Luminița Hoarță-CărăușuTeorii pragmatice ale politeţiiPhilologos, II (5-6), 153-1632007
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].