Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Deixis-ul personal, temporal şi spaţial în discursul religios din cadrul cultului creştin ortodox

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 345-352
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Le terme de deixis suppose l'utilisation des pronom personnels, des pronoms démonstratifs et des certains adverbes de temps et de lieu. Dans la littérature de spécialité, on distingue six types de deixis: personnel, temporelle, spatial, textuel et descriptif. Cet article fait une analyse seulement du deixis personnel, temporelle et spatial dans le discours religieux du culte chrétien orthodoxe.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

10Luminița Hoarță-CărăușuPragmalingvistică
Concepte şi taxinomii
Editura Cermi2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: