Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pragmatische Funktionen des Pronomens im aktuellen rumanischen Sprachgebrauch

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (2), p. 31-40
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:One of the reasons for which this article treats the issues of deixis from the perspective of pragmatic linguistics is the fact that the system of deictic elements is the place where language meets reality. The contextual character is one of the fundamental features of natural languages, as well as one of the central relationships among language, perception and knowledge. What is communicated through a message depends on the linguistic shape of the message, the characteristics of the situation of communication in which the speaker and the interlocutor are and, in general, on the common knowledge of extralinguistic reality owned by the protagonists during the communication act. The article discusses the deictic person.
Cuvinte-cheie:deictic elements, contextual character, the speaker, the interlocutor, the deictic person
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
10Luminița Hoarță-CărăușuPragmalingvistică
Concepte şi taxinomii
Editura Cermi2004
2Paula GherasimSignification et interprétation des déictiques dans le discoursAUI, XLIX-L, 2452003-2004
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
6Mirela AioaneForme alocutive și reverențiale în limbile romanice
Pronumele alocutive în limbajul publicitar
Editura Universitas XXI2003
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: