Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Signification et interprétation des déictiques dans le discours

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, XLIX-L, p. 245
Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 2

0Luminița Hoarță-CărăușuPragmatische Funktionen des Pronomens im aktuellen rumanischen SprachgebrauchPhil. Jass., VI (2), 31-402010pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuFuncţiile pragmatice ale pronumelui în limba română vorbită actualăAUI, LI, 57-622005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].