Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Talk show-ul românesc actual. Elemente de pragmatică lingvistică aplicată

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LV, Secțiunea Stilistică, pragmatică, lingvistica textului, p. 65-89
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Le talk show est une forme d’échange organisée de manière à faire surgir du conflict et/ou du drame humain, sous diverses configurations, à propos d’un thème prétexte, à travers un affrontement de jugements ou d’opinions „carrées”, au moyen d’un dispositif télévisuel. On peut dire que le talk show correspond à une mise en spectacle de la parole. On comprend que la thématique se caractérise par la mise en évidence d’un désordre social et que les participants au talk show soient choisis pour leur typicité combative ou de victime, de sorte que leur parole soit bien engagée dans leur être revendicatif ou souffrant.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

17Luminița Hoarță-CărăușuTeorii şi practici ale comunicăriiEditura Cermi2008
82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
10Luminița Hoarță-CărăușuPragmalingvistică
Concepte şi taxinomii
Editura Cermi2004
58Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
13Luminița Hoarță-CărăușuElemente de analiză a structurii conversaţieiEditura Cermi2003
7Sorin StatiPrincipi di analisi argomentativa
Retorica, logica, linguistica
Pàtron2002
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: